INICIO \ Perfil do Contratante \ Adxudicacións definitivas
Galego - Castellano - English
logo Oia
relleno


ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Denominación: subministro de material para diversas obras de saneamento e abastecemento do Concello de Oia
Observacións: Procedemento negociado sen publicidade do "subministro de material para diversas obras de saneamento e abastecemento do Concello de Oia. A mesa de contratacin formaliza proposta de adxudicacin a favor de SUMIAGUA S.L. requerndolle a documentacin necesaria para a formalizacin do contrato de suministro SUMIAGUA S.L. non presenta a documentacin requerida, pasando seguinte licitador por orde de puntuacin, XARGAL S.L. que presenta a documentacin requerida en prazo. Este subministro est financiado pola DEPUTACIN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Data de adxudicación: 28/4/2015
Importe: 23037,23
Máis información: ADXUDICACIN CTTO SUMINISTRO.pdf

Denominación: Adxudicacin "Pavimentacin de camios no Concello de Oia"
Observacións: Anuncio adxudicacin de camios no Concello de Oia

Data de adxudicación: 9/4/2015
Importe: 73.169,20 euros
Máis información: anuncio adxudicacin.pdf

Denominación: Adxudicacin definitiva contrato SAF
Data de adxudicación: 30/3/2015
Importe: 101.534,37
Máis información: 20150330123448.pdf

Denominación: Docencia curso Actividades de xestin administrativa
Observacións: Invitacin a 3 empresas para participar na licitacin da docencia do curso AFD "Actividades de xestin administrativa"

Data de adxudicación: 17/6/2013
Importe: 49000 euros
Máis información: DECRETO N 217-2013 ADX JAIME DOCENCIA.pdf

Denominación: Soterramento de infraestructuras elctricas en Ra Vicente Lpez e Laurel. Concello de Oia
Observacións: Adxudicacin definitiva da obra a CONSTRUCCIONES CORREA HNOS, S.L.

Data de adxudicación: 22/11/2012
Importe: 114.392,05
Máis información: adx definitiva.pdf

Denominación: Contratacin do servizo de redaccin de proxecto de obra
Observacións: Adxudicacin do servizo de redaccin do proxecto da obra "Saneamento en Laxes. Portosenn. Oia" empresa Organizacin y Gestin de Proyectos y Obras (OGPO S.L.)

Data de adxudicación: 31/10/2011
Importe: 1.770,00
Máis información: redaccin proxecto.pdf

Denominación: Adxudicacin obra : "Saneamento en Laxes. Portosenn. Viladesuso."
Observacións: Adxudicacin da obra "Saneamento en Laxes. Portosenn. Viladesuso." a Chacn Tebra S.L por contrato menor de obra

Data de adxudicación: 31/10/2011
Importe: 58.814,70
Máis información: adxudicacin laxes.pdf

Denominación: Adxudicacin servizo de docencia curso ASISTENCIA DIRECCIN
Observacións: Adxudicacin a INFORMTICA JAIME, do servizo de docencia de todos os mdulos, includos os transversais, do curso de ASISTENCIA DIRECCIN

Data de adxudicación: 6/7/2011
Importe: 28.500,00
Máis información: adxudicacin docencia.pdf

Denominación: Servizo de mantemento das depuradoras do Concello de Oia
Observacións: Adxudicacin do servizo de mantemento das depuradoras do Concello de Oia empresa DEMAN S.L.

Data de adxudicación: 17/3/2011
Importe: 1.828,87 euros mensuais
Máis información: adxudicacin depuradoras.pdf

Denominación: Adxudicacin da xestin do servizo de axuda no fogar
Data de adxudicación: 13/1/2011
Importe: 12,90 euros/hora sen IVE
Máis información: adxudicacin axuda domicilio.pdf

Denominación: Adxudicacin "Saneamento e pavimentacin do Camio das Escubelas en Mougs"
Observacións: Adxudicacin da obra "Saneamento e Pavimentacin do Camio das Escubelas en Mougs" empresa Hidromio S.L.

Data de adxudicación: 25/10/2010
Importe: 65.693,55
Máis información: adxudicacin escubelas.pdf

Denominación: Adxudicacin pista multideportiva aire libre na parroquia de Loureza
Data de adxudicación: 18/10/2010
Importe: 56.483,53
Máis información: adxudicacin pista.pdf

Denominación: Reposicin de asfalto e execucin de beirarras con pavimento na PO-552,PK 33,600
Observacións: Enviadas as invitacins s empresas participantes no procedemento negociado. Adxudicacin provisional empresa Construoia Construccin Integral Adxudicacin definitiva empresa Construoia Construccin Integral S.L.

Data de adxudicación: 22/9/2010
Importe: 91.465,65
Máis información: adxudic. definitiva aceras.pdf

Denominación: Adxudicacin definitiva da docencia do curso de SECRETARIO/A
Observacións: Adxudicacin definitiva da docencia do curso de SECRETARIO/A empresa INFORMTICA SAN BENITO S.L.

Data de adxudicación: 27/5/2010
Importe: 43.680,00
Máis información: adxudicacin definitiva docencia.pdf

Denominación: Adxudicacin definitiva recollida de augas pluviais e saneamento en diversos puntos do Concello de Oia
Observacións: Adxudicacin definitiva da obras de "Recollida de augas pluviais e saneamento en diversos puntos do Concello de Oia"

Data de adxudicación: 18/5/2010
Importe: 78.278,30 euros
Máis información: adx definitiva augas pluviais.pdf

Denominación: Adxudicacin definitiva da obra "Rehabilitacin de casa de cultura de Torroa e do seu entorno"
Observacións: Adxudicacin definitiva da obra "Adxudicacin da casa de cultura de Torroa e do seu entorno"

Data de adxudicación: 18/5/2010
Importe: 62.288,45
Máis información: adx definitiva torroa e entorno.pdf

Denominación: Adxudicacin definitiva da realizacin do inventario municipal
Observacións: Adxudicacin definitiva do servizo de realizacin do inventario municipal do Concello de Oia

Data de adxudicación: 18/5/2010
Importe: 22.000,00
Máis información: adx. definitiva elaboracin inventario.pdf

Denominación: Rehabilitacin de lavadeiro en Viladesuso
Observacións: Obra menor, adxudicacin definitiva

Data de adxudicación: 7/4/2010
Importe: 10.851,80
Máis información: adx. lavadoiro.pdf

Denominación: Pista multiuso e acondicionado de parque infantil
Observacións: Obra menor

Data de adxudicación: 25/3/2010
Importe: 45.499,84
Máis información: pista mult e acondicionado parque.pdf

Denominación: Rede de abastecemento a depsito municipal Porto Mougs
Observacións: contrato menor

Data de adxudicación: 25/3/2010
Importe: 29.446,72
Máis información: abastec. porto mougs.pdf

Denominación: Saneamento na PO-552 Zona A Molinera
Observacións: contrato menor

Data de adxudicación: 25/3/2010
Importe: 41.421,16
Máis información: saneam. na molinera.pdf

Denominación: Saneamento na PO-552 zona O Seixo
Observacións: obra menor

Data de adxudicación: 25/3/2010
Importe: 44.351,37
Máis información: saneam. zona seixo.pdf

Denominación: Rede de saneamento do Camio Davalla en Pedornes
Observacións: contrato menor

Data de adxudicación: 25/3/2010
Importe: 10.901,34
Máis información: saneam. camio davalla.pdf

Denominación: Adxudicacin definitiva de Pavimentacin do Camio da Calzada
Observacións: Con data de 13 de outubro de 2009 procdese adxudicacin definitiva da obra "Pavimentacin do Camio da Calzada (Viladesuso)" empresa Hidromio S.L.

Data de adxudicación: 13/10/2009
Importe: 71.398,23
Máis información: certificacin adx. definitiva.pdf

Denominación: Adxudicacin definitiva da Rede de saneamento do Litoral (FEIL)
Observacións:
Con data de 8/04/09 procedeuse Adxudicacin definitiva da obra da Rede de saneamento do Litoral (FEIL), da que resultou adxudicataria Hidromio S.L.

Data de adxudicación: 8/4/2009
Importe: 90.686,77
Máis información: adx. definit litoral.pdf

Denominación: Adxudicacin definitiva da Rede de Saneamento en Ribasaltas (FEIL)
Observacións: Con data de 8 de abril de 2009 procedeuse adxudicacin definitiva da obra de Rede de Saneamento en Ribasaltas da que resultou adxudicataria Construcciones Correa Hnos. S.L.

Data de adxudicación: 8/4/2009
Importe: 169.340,19
Máis información: adxudic. defin ribasaltas.pdf

Denominación: Adxudicacin definitiva de construccin de depsito municipal de augas de As Cachadas(FEIL)
Observacións: Con data de 8 de abril de 2009 procedeuse adxudicacin definitiva da obra Construccin de depsito municipal de augas de As Cachadas da que resultou adxudicataria Construcciones Correa Hnos. S.L.

Data de adxudicación: 8/4/2009
Importe: 130.554,89
Máis información: adx defin.as cachadas.pdf

Denominación: Adxudicacin definitiva da Rede de saneamento zona Mosteiro (FEIL)
Observacións: Con data de 8/04/09 procedeuse Adxudicacin definitiva da obra da Rede de saneamento do Mosteiro (FEIL), da que resultou adxudicataria Hidromio S.L.

Data de adxudicación: 8/4/2009
Importe: 168.504,60
Máis información: adxudicac definitiva mosteiro.pdflogotipo da Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información da Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia logotipo da Deputación de Pontevedra logotipo do Patronato de Turismo Rías Baixas
Vista Alegre, s/n - 36794 - Oia (Pontevedra) - Telf.: 986 362 125 - Fax: 986 362 268 - info@concellodeoia.es

Símbolo que indica contido XHTML 1.0 válido      Símbolo que indica o uso de follas de estilo CSS2 válidas      Símbolo que indica contido web conforme ao nivel AA da recomendación de accesibilidade do W3C