INICIO \ CONCELLO VIRTUAL
Galego - Castellano - English
logo Oia
relleno


CONCELLO VIRTUALCURSOS SOLICITADOS

ADGG0108 - Asistencia a dirección

AGAO0108 - Actividades auxiliares en viveiros, xardins e centros de xardineria


PERMISOS E LICENCIAS

icona que indica documento de formato PDF Solicitude de licencia de Obra Menor

icona que indica documento de formato PDF Solicitude de licencia de Obra Maior

INSTANCIAS E SOLICITUDES

icona que indica documento de formato PDF Solicitude de modificación dos datos do padrón
O veciño ten o dereito a coñecer a información que consta no padrón sobre a súa persoa, e a exisi-la súa rectificación cando sexa errónea ou incorrecta. O datos que vostede reflexe nesta folla permitirán a actualización do padrón.

icona que indica documento de formato PDF Solicitude de cambio de domicilio
Consideranse "Cambios de Domicilio" os de aquelas persoas que, estando empadroadas neste Concello, cambian a súa residencia a outro domicilio dentro do mesmo concello.

icona que indica documento de formato PDF instancia xeral

icona que indica documento de formato PDF folla de inscición ou modificación no Padrón Municipal de Habitantes
O padrón é o rexistro que acredita a residencia e o domicilio dos veciños do concello a tódolos efectos administrativos. A inscripción no padrón confire o dereito a disfrutar tanto dos servicios do concello como de aqueles que deban prestar outras administracións públicas, e sirve para actualiza-lo censo electoral.logotipo da Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información da Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia logotipo da Deputación de Pontevedra logotipo do Patronato de Turismo Rías Baixas
Vista Alegre, s/n - 36794 - Oia (Pontevedra) - Telf.: 986 362 125 - Fax: 986 362 268 - info@concellodeoia.es

Símbolo que indica contido XHTML 1.0 válido      Símbolo que indica o uso de follas de estilo CSS2 válidas      Símbolo que indica contido web conforme ao nivel AA da recomendación de accesibilidade do W3C